Velkomen til Landbrukskurs.no

Landbrukskurs

Nettstaden presenterer ein oversikt over landbruksretta kurs i Vestland. Kursa vert lagt inn fortløpande av arrangørane, og er opne for deltakarar frå begge fylka.

Føremålet er å samle flest mogeleg kurs på ein stad. Dette for å lette oversikten og synleggjere mangfaldet, til nytte for både arrangørar og kursdeltakarar.

Spørsmål om kursa ut over innlagt informasjon, kan rettast til den enkelte  kursarrangøren. Det same gjeld dersom de saknar kurs innafor enkelte kategoriar og tema.