For kursarrangørar

Alle som vil leggje inn kurs på Landbrukskurs.no, må registrere seg som brukar. Ta kontakt med Hordaland Bondelag, tlf. 55 91 88 80, E-post; hordaland@bondelaget.no for brukarnamn og passord.

1-2-3

Brukarrettleiing:

Korleis leggje inn kurs?

 

Korleis gjere endringar i publiserte kurs?

 

Korleis fjerne kurs?