For kursarrangørar

Alle som vil leggje inn kurs på Landbrukskurs.no, må registrere seg som brukar. Ta kontakt med Vestland Fylkeskommune.

1-2-3

Brukarrettleiing:

Korleis leggje inn kurs?

 

Korleis gjere endringar i publiserte kurs?

 

Korleis fjerne kurs?