Agronomutdanning for vaksne


MoyVGS
Dato: 3. september - 4. september 2021

Klokka: 09:30 - 15:30

Pris:

Stad: Mo og Øyrane vgs. Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kombinere agronomutdanning med anna arbeid.

Er du vaksen (over 25 år) kan du gjennom 9 helgesamlingar i året og oppgåveløysing over internett, verte agronom på to år.

Stad:                               Mo
Tidspunkt:                     Start 3.-4. september
Målgruppe:                    Gardbrukarar eller dei som skal overta gardsbruk
Deltakartal:                   16
Meir informasjon:          Kontakt Ingjerd Høgseth Vetti, tlf. 57 63 71 70, mobil 415 12 248 eller      e-post:                           ingjerd.hogseth.vetti@vlfk.no

Søknadsfrist:                 Det er nokre ledige plassar, så send søknaden til skulen snarast. Meir informasjon og søknadsskjema på:   http://www.moy.vgs.no/agronomutdanning.377792.nn.html

Arrangør:                         Mo og Øyrane vgs.