Agronomutdanning for vaksne


MoyVGS
Dato: 28. august - 29. august 2020

Klokka: 09:30 - 15:30

Pris:

Stad: Mo og Øyrane vgs. Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kombinere agronomutdanning med anna arbeid.

Er du vaksen (over 25 år) kan du gjennom 9 helgesamlingar i året og oppgåveløysing over internett, verte agronom på to år.

Stad:                             Mo
Tidspunkt:                     Start august 2020
Målgruppe:                    Gardbrukarar eller dei som skal overta gardsbruk
Deltakartal:                   16
Meir informasjon:          Kontakt Knut Vebjørnsen på tlf. 57 63 71 69, mobil 415 30 735 eller
e-post: knut.vebjornsen@sfj.no
Søknadsfrist:                 1.  mai 2020
Meir informasjon og søknadsskjema finn du på: http://www.moy.vgs.no/agronomutdanning.377792.nn.html

Arrangør:                         Mo og Øyrane vgs.