Bruk av motorsag


MoyVGS
Dato: 3. desember - 4. desember 2021

Klokka: 16:00 - 16:30

Pris: 2400,-

Stad: Verkstaden på Mo, Førde

Om kurset/påmelding:


Kurset gir kursbevis for dokumentert
opplæring i bruk av motorsag.

Kurset har dette innhaldet:
- Bruk og stell av motorsag
- Faremoment ved bruk av motorsag
- Verneutstyr
- Grunnleggjande opplæring i felling og kvisting.

Kursdeltakarane må sjølv halde verneutstyr som består av vernebukse, vernestøvlar og hjelm med høyrselsvern og visir.

Kurslengde:            2 dagar
Tidspunkt:              Fredag 16.00-20.00, Laurdag 08.30-16.30
Kurslærar:              Leif Magne Aarnes og Jarl Devik
Deltakartal:            12
Påmelding:             https://vlfk.pameldingssystem.no/motorsagkurs-desember
Påmeldingsfrist:    26.november 2021
Arrangør:                Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:     Elisabeth Vintermyr, tlf: 57 63 73 49, e-post: elisabeth.vintermyr@vlfk.no