Bruk av motorsag


MoyVGS
Dato: 10. januar - 11. januar 2020

Klokka: 16:00

Pris: 2100,-

Stad: Verkstaden på Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset gir kursbevis for dokumentert
opplæring i bruk av motorsag.

Kurset har dette innhaldet: Faremoment ved bruk av motorsag. Verneutstyr. Grunnleggjande opplæring i felling og kvisting. Vedlikehald.

Kurslengde:             2 dagar
Tidspunkt:               Fredag 16.00-19.30, Laurdag 08.00-16.00
Kurslærar:               Leif Magne Aarnes og Jarl Devik
Deltakartal:             14
Påmelding:              https://sfj.pameldingssystem.no/bruk-av-motorsag-2
Påmeldingsfrist:     01. januar 2020
Arrangør:                 Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:       Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735