Bruk av motorsag


MoyVGS
Dato: 5. mars - 6. mars 2021

Klokka: 16:00

Pris: 2400,-

Stad: Verkstaden på Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset gir kursbevis for dokumentert
opplæring i bruk av motorsag.

Kurset har dette innhaldet:
Faremoment ved bruk av motorsag
Bruk og stell av motorsag
Verneutstyr
Grunnleggjande opplæring i felling og kvisting.
Kursdeltakarane må sjølv halde verneutstyr som består av vernebukse, vernestøvlar og hjelm med høyrselsvern og visir.

Kurslengde:             2 dagar
Tidspunkt:               Fredag 16.00-20.00, Laurdag 08.00-16.00
Kurslærar:               Leif Magne Aarnes og Jarl Devik
Deltakartal:             14
Påmelding:              https://sfj.pameldingssystem.no/motorsag-6
Påmeldingsfrist:     2. mars 2021
Arrangør:                 Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:       Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735