Digital skogkveld for nye skogeigarar


ruben@skogselskapet.no
Dato: 13. april 2021

Klokka: 18:30 - 21:00

Pris: 350

Stad: Planteskulevegen 35, FLORØ, 6908

Om kurset/påmelding:

Tysdag 13.april kl. 18.30-21.00 blir det arrangert digitalt skogkveld over Teams.

Stad: TEAMS

Vi går gjennom følgjande tema:

  • Hogst
  • Planting
  • Skogkultur
  • Skatt og skogfond
  • Skogsbilveg/traktorveg
  • Ulike tilskotsordningar i skogbruket
  • Frivillig skogvern
  • Skogbruksplan

Det er også lagt opp til spørsmål og diskusjon.

Kurset er tilpassa nye skogeigarar, og andre som ynskjer meir kunnskap om skogbruk.

Kursavgift: Må vere/bli medlem i Sogn og Fjordane Skogselskap (350kr)

Påmelding: Send e-post til ruben@skogselskapet.no, og merk e-posten med namn og adresse

Deltakartak: maks 12 deltakarar – (8 ledige pr. 6.4)

Arrangør: Sogn og Fjordane Skogselskap

Kurshaldarar: Arnt Laukeland, Tormod Jacobsen, Ruben Bøtun

Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune