Plantevern – eksamensdag


MoyVGS
Dato: 11. mars 2021

Klokka: 08:30 - 15:30

Pris: 1400,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Denne dagen er for yrkesdyrkarar som tek autorisasjonskurs for første gong. Det vil vere ein stor fordel om ein har gått kurs i regi av Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA før ein kjem på denne eksamensdagen.

Kursinnhald:
Helserissiko ved bruk av plantevernmiddel
Verneutstyr
Funksjonstesting av utstyr
Tillaging og dosering av plantevernmiddel

Kursdagen vert avslutta med autorisasjonseksamen

Kurslengde:               1 dag
Lærar:                        Jostein Skår Støfring
Deltakartal:               25
Påmelding:                https://sfj.pameldingssystem.no/eksamensdag-2
Påmeldingsfrist:       3. mars 2021
Arrangør:                   Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735