Autorisasjonskurs i bruk av plantevernmiddel – obligatorisk dag/ eksamensdag


MoyVGS
Dato: 3. mars 2022

Klokka: 09:00 - 16:00

Pris: 1800,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Denne dagen er for yrkesdyrkarar som tek autorisasjonskurs for første gong. Det vil vere ein stor fordel om ein har gått kurs i regi av Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA før ein kjem på denne eksamensdagen.

Kursinnhald:
Helserisiko ved bruk av plantevernmiddel
Verneutstyr
Funksjonstesting av utstyr
Tillaging og dosering av plantevernmiddel

Kursdagen vert avslutta med autorisasjonseksamen

Kurslengde:               1 dag
Lærar:                        Jostein Skår Støfring
Deltakartal:               25
Påmelding:                https://vlfk.pameldingssystem.no/plantevernmiddel-eksamensdag
Påmeldingsfrist:       24.februar 2022
Arrangør:                   Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Elisabeth Vintermyr, tlf.: 57 63 73 49, e-post: elisabeth.vintermyr@vlfk.no