Foredling av kjøt


MoyVGS
Dato: 13. november - 15. november 2018

Klokka: Heile dagen

Pris: 3.400,-

Stad: Mo, 6819 Førde

Om kurset/påmelding:

Grunnleggjande kurs i partering av lam, svin
og storfe (kalv).
Tillaging av biffar, grytekjøt, fenalår, skinke og pølse. Vidare vert det fokus på mørning, røuking, tørking, vakuumering og etikett. Kurset er samarbeid med Kompetansenavet Vest ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland.

Sjå omtale frå tidlegare kurs:
https://sjh.no/ressurssenter/2017/01/13/kjottforedlingskurs-pa-mo-gir-muligheter/

Målgruppe:             Småskala matprodusentar, eller dei som vurderar oppstart
Instruktør:              Pølsemakar Jakob Sætre
Kurslengde:            3 dagar
Deltakartal:            4
Påmelding:             https://sfj.pameldingssystem.no/foredling-av-kjot-5
Påmeldingsfrist:    1. november 2018
Arrangør:                Mo og Øyrane vgs
Kursansvarleg:       Knut Vebjørnsen