Foredling av kjøt


MoyVGS
Dato: 13. mars - 15. mars 2018

Klokka: 09:00 - 16:30

Pris: 2.800,- inkl. lunsj og middag på skulen

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Grunnleggjande kurs i partering av sau, svin og storfe. Tillaging av biffar, steiker, grytekjøt og pølse. Vidare vert det fokus på mørning, røyking, tørking, vakuumering og etikett. Kurset er lagt opp i samarbeid med Kompetansenavet Vest ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. Sjå omtale frå tidlegare kurs:
https://sjh.no/ressurssenter/2017/01/13/kjottforedlingskurs-pa-mo-gir-muligheter/

Målgruppe:             Småskala matprodusentar, eller dei som vurderar oppstart
Instruktør:              Jakob Sætre
Kurslengde:            3 dagar
Deltakartal:            4
Påmelding:              https://sfj.pameldingssystem.no/foredling-av-kjot-4
Påmeldingsfrist:    1. mars 2018
Arrangør:                 Mo og Øyrane vgs
Kursansvarleg:       Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735

Skulen har tilbod om overnatting for kursdeltakarar