Gratis datakurs med utgangspunkt i dine ferdigheiter


NLR Vest SA
Dato: 16. september 2020

Klokka: 14:00 - 18:00

Pris: Gratis

Stad: Dalsøyra, Gulen

Om kurset/påmelding:

No har du som medlem i Norsk Landbruksrådgiving høve til å gå på datakurs. Dette vil gi deg auka kompetanse, sikre større tryggleik for arbeidsplassane og føre til endå betre drift. Opplæringstilbodet er profesjonelt utarbeidd i samarbeid med Folkeuniversitetet. Norsk Landbruksrådgiving har fått midlar til kurset som dekker kursavgifta. Nytt høve og meld deg på kurs no!

Les meir og meld deg på her