Grønsaksdyrking og hagestell


MoyVGS
Dato: 5. april 2018

Klokka: 17:00 - 20:00

Pris: 1 600,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kveldskurs i grønsaksdyrking og hagestell med vekt på økologisk dyrking
Skjering av buskar og trær
Jord-, jordart og jordstruktur
Næringsemne som plantane treng for å vekse
Oppal av ulike plantar (såing, prikkeling, potting, poding m.m.)
Kompostering og gjødsling
Stell av ulike plantar gjennom veksetida
Ugras, sjukdom og skadedyr
Hausting og lagring

Kurslengde:          12 timar fordelt på 4 torsdagskveldar i april (5., 12., 19. og 26.)
Kurslærar:            Nils Jørgen Helgheim (gartnar på Mo)
Deltakartal:          20
Stad:                     Hallen/gartneriet på Mo
Påmelding:            https://sfj.pameldingssystem.no/gronsaksdyrking-og-hagestell
Påmeldingsfrist:   1. april 2018
Arrangør:               Mo og Øyrane vgs. i samarbeid med Oikos Sunnfjord
Kontaktperson:    Knut Vebjørnsen tlf. 415 30 735