Areal- og naturforvaltning

AKTUELLE TEMA: Arealforvalting, Jordvern, Kulturlandskap, Vassforvalting, Utmarksforvalting, Viltforvalting, Fiskeforvalting, Allemannsretten, Lov- og føreskriftsverk.

Komande kurs: