Bygg- og maskinteknikk

AKTUELLE TEMA: Byggeskikk og bygningsvern, Lafting, Grindverksbygg, Maskinførarkurs, Traktorkurs, Sertifisert tryggleiksopplæring

Komande kurs: