Lokalmat, foredling og næringsmiddel

AKTUELLE TEMA: Mjølk og meieriprodukt, kjøt og pølse, Viltkjøt, Fiske, Urter, Øl, vin, sider, Ville vekstar, Søtsaker, Konservering, Forbrukarinnsikt, Sal- og utstillingsteknikk, Reglar/føreskrifter, Hospitering, Studieturar

Komande kurs:

  • Det er for tida ingen kurs i denne kategorien