Næringsutvikling, entreprenørskap og reiseliv

AKTUELLE TEMA: Etablerarkurs, Kursi entreprenørskap, Bygdebaserte reiseliv, Naturbaserte opplevingar, Sal- og servicekurs, Vertskapsrolla, Sal av jakt og fiske, Gardsmat/tradisjonsmat (foredling/sal), Hest som næring, Pakking og turoperatørsamarbeid

Komande kurs:

  • Det er for tida ingen kurs i denne kategorien