Organisasjonsarbeid

AKTUELLE TEMA: Drift av laget, Styrekurs, Datakurs, Valnemndkurs, Vedtektsarbeid, Organisasjonsform, Mål- og strategistyring, Medie- og kommunikasjon

Komande kurs:

  • Det er for tida ingen kurs i denne kategorien