Kurs i eigarskifte ved Tveit Regnskap


HordalandBondelag
Dato: 2. oktober 2018

Klokka: 19:00 - 22:00

Pris: Gratis

Stad: Alver hotell, Ytre Knarvik, Lindås kommune

Om kurset/påmelding:

Tveit Regnskap arrangerer kurs i eigarskifte. Hordaland Bondelag vil vere med på kurset.

Kurset passar for dei som planleggjer eller står ovanfor familieeigarskiftet av landbrukseigendom og går inn på tema som tidsperspektiv, mellommenneskelege forhald, verdier, økonomi og sjølve prosessen.

Sidan dette kurset blir avholdt i sentrale strøk, vil føredraghaldaren kome inn på temaet om korleis bonden kan best mogleg posisjonere seg i forhold til anna arealbruk.

Hordaland Bondelag stiller på kurset og vil ver tilgjengeleg for spørsmål undervegs i møtet.

Tveit stiller også med ein eigen stand, der me informerer om digitale rekneskapsløysningar. Her vil du kunne stille spørsmål om ting du lurar på og også sjå korleis desse løysningane fungerar i praksis.

Det er gratis å delta på kurset, men det krevjar påmelding. Sjå lenkje under eller ring inn til oss.

Det blir enkel servering i løpet av kurset.

Vel møtt!

Lenke til påmelding

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Arve Levåg
tlf: 98851680
arve.mork.levag@tveit.no