Kurs i jordbærdyrking i substrat


NLR Vest SA
Dato: 26. februar 2019

Klokka: 10:15 - 15:15

Pris: 400,- / 600,-

Stad: Vangsgata 46, Voss

Om kurset/påmelding:

De siste årene har det blitt aktuelt for flere å flytte bærproduksjonen over i torv, kokos eller annet substrat. NLR Vest inviterer derfor til et grunnkurs i substratdyrking på Voss. Vi har fått med oss Stanislav Strbac, fra NLR Viken på dette kurset. Han har de siste årene opparbeidet seg mye kunnskap om denne typen produksjon.
Kurset passer både for de som har konkrete planer om å starte opp, og de som kun er nysgjerrig på produksjonen.

Selv om kurset er rettet mot jordbærproduksjon, vil det også være mye å lære for de som vurderer å ønsker bringebær i substrat.
Kurset er støttet av Fylkeskommunen i Hordaland.
Programmet for dagen blir omtrent slik:
Kl. 10.15 Dyrkingssystemer, tunnel, substrat
Kl. 10.45 Vannkvalitet og vanningssystemer
Kl. 11.15 Substrattyper
Kl  11.40 Plantetyper jordbær
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.45 Gjødselvanning
Kl. 13.15 Etablering og utvikling gjennom vekstsesongen
Kl. 14.00 Plantevern; sykdommer, skadedyr, nyttedyr
Kl  14.30 Jordbærsorter for substratdyrking
Kl. 14.45 Økonomi
Pris: Kr 400,- for medlemmer i NLR Vest, kr 600,- for andre. Inkludert lunsj.
Påmeldingsfrist 20. februar. For påmelding trykk her.
Kontaktperson: Stine Huseby, 48040498, stine.huseby@nlr.no