Kurs i Praktisk HMS-arbeid


NLR Vest SA
Dato: 29. september 2020

Klokka: 19:00 - 22:00

Pris:

Stad: Sandane, Sandane, 6822

Om kurset/påmelding:

Kurset gjev godkjend HMS-kompetanse og:

• Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
• Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
• Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
• Er knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.

Innhald:
• Skade og ulukkesrisiko/ brann- og el-tryggleik
• Ergonomi/ psykisk helse
• Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø/ støy/ vibrasjonar
• Arbeidsgjevaransvar/ opplæring/ beredskap/ tiltak og rutinar

Omfang: Kurset er tre-delt, i alt 12 timar.
1. Rettleiing- motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring- eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis- gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

Pris

2500,- for medlemar i Norsk Landbruksrådgiving
1.900,- for medlemar med HMS-avtale
3.200,- for andre
1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd

Kurslærarar

Kolbjørn Taklo, fagleiar HMS/økonomi/bygg: kolbjorn.taklo@nlr.no Tlf. 913 96 560

Trude Iren Saure, rådgjevar HMS: trude.iren.saure@nlr.no Tlf. 975 28 775

PÅMELDING