Kurs i Praktisk HMS-arbeid


NLR Vest SA
Dato: 15. november 2018

Klokka: 10:00 - 16:30

Pris: 1900 (HMS Avtale)

Stad: Aurland, Aurland

Om kurset/påmelding:

Aurland, Sogn jord og hagebrukskule   15.11.18 kl.10.00-16.30, påmelding innan 10.11

Gjev godkjend HMS-kompetanse

•Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
•Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
•Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
•Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.
Innhald: •Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik
•Ergonomi/ Psykisk helse
•Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar
•Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutinar

Omfang: Kurset er 3-delt, med:

1 Kursdag:
•Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
•HMS i praksis – gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)
Nettbasert del: •E-læring – eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver (3-6 timar)

Pris
2500,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving
1.900,- for medlemmer med HMS-Avtale
3.000,- for andre.
1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd

Kurslærar: Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS
Påmelding til: Kolbjorn.taklo@nlr.no tlf 91396560, eller via påmeldingssknapp.

Saknar du kurs der du bur? Ta kontakt, så ser vi kva vi kan få til.

Om det kan vera aktuelt for deg i delta på kurs i andre fylke enn det du bur i, kan du sjå på KURSOVERSIKTA vår.

Meld deg på HER