Kurs i «Praktisk HMS-arbeid» (del 1)


NLR Vest SA
Dato: 16. oktober 2019

Klokka: 19:30 - 22:30

Pris:

Stad: Nordhordlandshallen, Knarvik

Om kurset/påmelding:

Gjev godkjend HMS-kompetanse

• Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
• Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
• Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
• Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.
Innhald:
• Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik
• Ergonomi/ Psykisk helse
• Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar
• Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutinar

Omfang: Kurset er i 3 delar:
1. Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring – eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis – gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

Pris
HMS avtale: 1900,-, NLR- medlem 2500,-, andre 3200,-
Deltakar 2 frå same verksemd: 1300,-

Påmelding via påmeldingsskjema under.

Kurslærar:
Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS. Kolbjorn.taklo@nlr.no Tlf 91396560
Saknar du kurs der du bur? Ta kontakt, så ser vi kva vi kan få til.
Utlysing og påmelding