Laftekurs


MoyVGS
Dato: 11. mars - 15. mars 2019

Klokka: 09:00 - 16:30

Pris: 4200,-

Stad: Movegen 30, 6819 Førde

Om kurset/påmelding:

Teoretisk og praktisk innføring i byggeteknikk 
ved oppføring av laftebygg

Emne som vert omtalt er:
tømmerkvalitet
dimensjonering
byggeskikk
bygningskonstuksjon

Kurset går ut på å sette opp eit enkelt laftebygg i størrelse 3×3 meter.

Lærar:                     Erlen Gjelsvik (Nedre Jølster bilelag)
Stad:                       Verkstaden på Mo
Deltakartal:            8
Påmelding:             https://sfj.pameldingssystem.no/laftekurs
Påmeldingsfrist:    1. mars 2019
Arrangør:                Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:      Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735