Laftekurs


MoyVGS
Dato: 9. mars - 13. mars 2020

Klokka: 09:00 - 16:30

Pris: 4200,-

Stad: Verkstaden på Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Teoretisk og praktisk innføring i byggeteknikk
ved oppføring av laftebygg

Emne som vert omtalt er:
tømmerkvalitet
dimensjonering
byggeskikk
bygningskonstuksjon

Kurset går ut på å sette opp eit enkelt laftebygg i størrelse 3×3 meter.

Lærar:                     Erlen Gjelsvik (Nedre Jølster bilelag)
Stad:                       Verkstaden på Mo
Deltakartal:            8
Påmelding:             https://sfj.pameldingssystem.no/laftekurs-1
Påmeldingsfrist:    1. mars 2020
Arrangør:                Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:      Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735