Bruk av motorsag


MoyVGS
Dato: 29. oktober - 30. oktober 2020

Klokka: 08:30 - 15:30

Pris: 2400,-

Stad: Verkstaden på Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset gir kursbevis for dokumentert
opplæring i bruk av motorsag.

Kurset har dette innhaldet:
Faremoment ved bruk av motorsag
Bruk og stell av motorsag
Verneutstyr
Grunnleggjande opplæring i felling og kvisting.

Kursdeltakarane må sjølv halde verneutstyr som består av vernebukse, vernestøvlar og hjelm med høyrselsvern og visir.

Kurslengde:             2 dagar
Tidspunkt:               Torsdag og fredag 08.30.00-15.30
Kurslærar:               Leif Magne Aarnes og Jarl Devik
Deltakartal:             12
Påmelding:              https://sfj.pameldingssystem.no/motorsag1
Påmeldingsfrist:     20. oktober 2020
Arrangør:                 Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:       Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735