Plantevern – eksamensdag


MoyVGS
Dato: 26. februar 2018

Klokka: 09:00 - 17:00

Pris: 1100,- inkl. lunsj og eksamensavgift

Stad: Mo, 6819 Førde

Om kurset/påmelding:

Denne dagen er for yrkesdyrkarar som tek autorisasjonskurs i plantevern for første gong. For å ta del på denne obligatoriske dagen må ein ha gått på kurs i regi av Norsk landbruksrådgjeving Vest SA, eller å ha studert på eiga hand. Innhaldet omhandlar helserisiko ved bruk av plantevernmiddel, verneutstyr, funksjonstesting av sprøyteutstyr og rett dosering ved tillaging og bruk av plantevernmiddel. Kursdagen vert avslutta med autorisasjonseksamen som det er krav om for å kunne kjøpe og bruke plantevernmiddel.

Kurslengde:           1 dag
Lærar:                    Nile Jørgen Helgheim
Målgruppe:            Yrkesdyrkarar
Deltakartal:           24
Påmelding:            https://sfj.pameldingssystem.no/plantevern-eksamensdag-3
Påmeldingsfrist:   21. februar
Arrangør:                Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:     Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735

Kursmateriell: HANDTERING OG BRUK AV PLANTEVERN – grunnbok
ISBN 978-82-529-3371-0 Følg linken: https://www.fagbokforlaget.no/Handtering-og-bruk-av-plantevernmidler12/I9788252933710
Boka må du skaffe på eiga hand.