Plantevern – eksamensdag


MoyVGS
Dato: 13. februar 2020

Klokka: 09:30 - 16:30

Pris: 1200,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Denne dagen er for yrkesdyrkarar som tek autorisasjonskurs for første gong. Det vil vere ein stor fordel om ein har gått kurs i regi av Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA før ein kjem på denne eksamensdagen.

Kursinnhald:
Helserissiko ved bruk av plantevernmiddel
Verneutstyr
Funksjonstesting av utstyr
Tillaging og dosering av plantevernmiddel

Kursdagen vert avslutta med autorisasjonseksamen

Kurslengde:                1 dag
Lærar:                         Nils Jørgen Helgheim
Deltakartal:                25
Påmelding:                  https://sfj.pameldingssystem.no/plantevern-eksamensdag-9
Påmeldingsfrist:        6. februar 2020
Arrangør:                    Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:          Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735