Plantevern – eksamensdag


MoyVGS
Dato: 28. februar 2019

Klokka: 09:30 - 16:30

Pris: 1100,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Denne dagen er for yrkesdyrkarar som tek autorisasjonskurs for første gong. Det vil vere ein stor fordel om ein har gått kurs i regi av Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA før ein kjem på denne eksamensdagen.

Kursinnhald:
Helserissiko ved bruk av plantevernmiddel
Verneutstyr
Funksjonstesting av utstyr
Tillaging og dosering av plantevernmiddel

Kursdagen vert avslutta med autorisasjonseksamen

Kurslengde:                1 dag
Lærar:                          Nils Jørgen Helgheim
Deltakartal:                25
Påmelding:                 https://sfj.pameldingssystem.no/plantevern-eksamensdag-6
Påmeldingsfrist:       22. februar 2019
Arrangør:                   Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735