Fornyingskurs i bruk av plantevernmiddel


MoyVGS
Dato: 10. mars 2022

Klokka: 09:00 - 16:15

Pris: 1800,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset er for dei som har behov å fornye
planteverngodkjenninga si. Ein gjer merksam på at ein også kan fornye planteverngodkjenninga på: https://www.mattilsynet.no/

Kursinnhald:
Handtering, godkjenning og bruk av plantevernmiddel,
med vekt på miljø- og helserisiko. Regelendringar
Nye aktuelle plantevernmiddel

Kurset vert avslutta med skrifteleg eksamen.

Kurslengde:               1 dag
Lærar:                        Jostein Skår Støfring
Deltakartal:               25
Påmelding:                https://vlfk.pameldingssystem.no/fornyingskurs
Påmeldingsfrist:       02.mars 2022
Arrangør:                   Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Elisabeth Vintermyr, tlf.: 57 63 73 49, e-post: elisabeth.vintermyr@vlfk.no