Plantevern – fornying


MoyVGS
Dato: 6. mars 2020

Klokka: 09:30 - 16:30

Pris: 1200,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset er for dei som har behov å fornye
planteverngodkjenninga si. Ein gjer merksam på at ein også kan fornye planteverngodkjenninga på: https://www.mattilsynet.no/

Kursinnhald:
Handtering, godkjenning og bruk av plantevernmiddel,
med vekt på miljø- og helserissiko. Regelendringar
Nye aktuelle plantevernmiddel

Kurset vert avslutta med skrifteleg eksamen.

Kurslengde:               1 dag
Lærar:                        Nils Jørgen Helgheim
Deltakartal:               24
Påmelding:                https://sfj.pameldingssystem.no/plantevern-fornying
Påmeldingsfrist:       27. februar 2020
Arrangør:                   Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Knut Vebjørnsen