Plantevern – fornying


MoyVGS
Dato: 1. mars 2019

Klokka: 10:00 - 16:30

Pris: 1100,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset er for dei som har behov å fornye
planteverngodkjenninga si. Ein gjer merksam på at ein også kan fornye planteverngodkjenninga på: https://www.mattilsynet.no/

Kursinnhald:
Handtering, godkjenning og bruk av plantevernmiddel,
med vekt på miljø- og helserissiko. Regelendringar
Nye aktuelle plantevernmiddel

Kurset vert avslutta med skrifteleg eksamen.

Kurslengde:               1 dag
Lærar:                         Nils Jørgen Helgheim
Deltakartal:               24
Påmelding:                https://sfj.pameldingssystem.no/plantevern-eksamensdag-7
Påmeldingsfrist:       25. februar 2019
Arrangør:                   Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Knut Vebjørnsen