Plantevern – fornyingskurs


MoyVGS
Dato: 1. mars 2018

Klokka: 09:00 - 17:00

Pris: 1100, inkl. lunsj og eksamensavgift

Stad: Mo, 6819 Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset er for dei som har behov for å fornye planteverngodkjenninga si etter 10 år

Kurset tek for seg handtering og bruk av plantevernmiddel, med vekt på miljø og helserissiko. Kurset avsluttast med skrifteleg eksamen.
Kurslengde:           1 dag
Lærar:                    Nils Jørgen Helgheim
Deltakartal:           24
Påmelding:            https://sfj.pameldingssystem.no/plantevern-eksamensdag-4
Påmeldingsfrist:   28. februar
arrangør:                Mo og Øyrane vgs
Komtaktperson:    Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735

Kursmateriell: HANDTERING OG BRUK AV PLANTEVERN – grunnbok
ISBN 978-82-529-3371-0 Følg linken: https://www.fagbokforlaget.no/Handtering-og-bruk-av-plantevernmidler12/I9788252933710
Boka må du skaffe på eiga hand.