Plantevernkurs


MoyVGS
Dato: 7. februar - 9. februar 2018

Klokka: 09:00 - 17:00

Pris: 2000,- inkl. lunsj og eksamensavgift

Stad: Mo, 6819 Førde

Om kurset/påmelding:

Autorisasjonskurs i plantevern

Kurset er for dei som tek plantevernkurs for første gong.
Kurset har dette innhaldet:
Kva er plantevern?
Aktuelle plantevernmiddel.
Godkjenning og bruk.
Miljø og helserissiko.
Verneutstyr.
Funksjonstesting av sprøyteutstyr og rett dosering ved tillaging og bruk av plantevernmiddel.
Kursdagen vert avslutta med autorisasjonseksamen som det er krav om for å kunne kjøpe og bruke plantevernmiddel.
Kurslengde:          3 dagar
Kurslærar:            Nils Jørgen Helgheim
Målgruppe:           Yrkesdyrkarar
Deltakartal:          24
Stad:                     Mo
Påmelding:           https://sfj.pameldingssystem.no/plantevernkurs-2
Påmledingsfrist:  1. februar
Arrangør:              Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:   Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735

Kursmateriell: HANDTERING OG BRUK AV PLANTEVERN – grunnbok
ISBN 978-82-529-3371-0 Følg linken: https://www.fagbokforlaget.no/Handtering-og-bruk-av-plantevernmidler12/I9788252933710
Boka må du skaffe på eiga hand.