Plantevernkurs


MoyVGS
Dato: 6. februar - 8. februar 2019

Klokka: 09:30 - 16:30

Pris: 1800,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Autorisasjonskurs i plantevern

Kurset er berekna for yrkesdyrkarar som tek
autorisasjonskurs for første gong.

Kursinnhald:
Kva er plantevern?
Miljø og helserissiko ved bruk av plantevernmiddel
Godkjenning og bruk
Aktuelle plantevernmiddel
Verneutstyr

Kurset vert avslutta med autorisasjonseksamen.

Kurslengde:              3 dagar
Lærar:                       Nils Jørgen Helgheim
Deltakartal:              25
Påmelding:                https://sfj.pameldingssystem.no/plantevernkurs-3
Påmeldingsfrist:      1. februar 2019
Arrangør:                   Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:        Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735