Seniorkurs/eigarskiftekurs


HordalandBondelag
Dato: 22. april 2020

Klokka: 10:00 - 17:00

Pris: 1500 for medlemmer, 1700 for andre

Stad: Kaien 28, Norheimsund, 5600

Om kurset/påmelding:

Bondelaget inviterar til seniorkurs for bønder i alderen 50+ som skal overdra eller selje garden, eller som skal forvalte garden, men avvikle drifta.

Innbydelse: Seniorkurs, eigarskiftekurs