UTSETT: Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid


NLR Vest SA
Dato: 28. mars 2020

Klokka: 09:30 - 16:30

Pris:

Stad: Tørvikbygd, Tørvikbygd

Om kurset/påmelding:

Brann kan fort oppstå ved utføring av varme arbeid. Den som utfører slikt arbeid, skal ha innsikt i brannrisiko,og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår. Varme arbeid er arbeid med utstyr som kan gje gneistar eller varme nok til å tenne ein brann. Forsikringsselskapa stiller krav til sertifikat for utføring av varme arbeid. Dette gjeld også bønder på eigen gard, og det gjeld og for ev. brannvakt.

Les meir og meld deg på eit varme arbeid-kurs her