Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid, tilpassa landbruket


NLR Vest SA
Dato: 30. oktober 2018

Klokka: 09:30 - 17:00

Pris: 1600 (HMS-avtale)

Stad: Bryggja, Bryggja

Om kurset/påmelding:

Bryggja, Fjordly 30.10.
Bremanger, Kolset oppvekst 03.11.
Askvoll, kommunehuset 06.11.

Alle kurs går frå 9.30-17.00

Brann kan fort oppstå ved utføring av varme arbeid. Den som utfører slikt arbeid, skal ha innsikt i brannrisiko,og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår. Varme arbeid er arbeid med utstyr som kan gje gneistar eller varme nok til å tenne ein brann.

Forsikringsselskapa stiller krav til sertifikat for utføring av varme arbeid. Dette gjeld også bønder på eigen gard, og det gjeld og for ev. brannvakt.

Meir info og påmelding