Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid, tilpassa landbruket


NLR Vest SA
Dato: 4. oktober 2018

Klokka: 09:30 - 17:00

Pris: 1600 (HMS-avtale)

Stad: Fjærland, Fjærland, 6821

Om kurset/påmelding:

Fjærland bygdehus 04.10.
Lavik Fjord Hotel 16.10.
Aurland, Sogn jord og hagebruksskule 18.10.
Skei, Thon Hotel Jølster 25.10.
Bryggja, Fjordly 30.10.
Bremanger, Kolset oppvekst 03.11.
Askvoll, kommunehuset 06.11.

Alle kurs går frå 9.30-17.00

Brann kan fort oppstå ved utføring av varme arbeid. Den som utfører slikt arbeid, skal ha innsikt i brannrisiko,og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår. Varme arbeid er arbeid med utstyr som kan gje gneistar eller varme nok til å tenne ein brann.

Forsikringsselskapa stiller krav til sertifikat for utføring av varme arbeid. Dette gjeld også bønder på eigen gard, og det gjeld og for ev. brannvakt.

Meir info og påmelding