Sikring av last


MoyVGS
Dato: 7. mars 2019

Klokka: 08:30 - 16:30

Pris: 1600,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset i lastsikring gir grunnleggjande kunnskap om
sikring av last etter gjeldande forskrifter.
Målgruppa er dei som skal transportere rundballar, anleggsmaskiner eller anna krevjande utstyr på veg som er ope for alminneleg ferdsel.

Kursinnhald:
Dårleg sikring av last, rettslege rammer, demonstrasjon av friksjon, stoppestrekk og ulike sikringsmetodar.

Kurslengde:             1 dag
Kurslærar:               Reidar Svalheim og Jarle Raad
Deltakartal:             16
Stad:                        Hallen på Mo
Påmelding:              https://sfj.pameldingssystem.no/sikring-av-last-1
Påmeldingsfrist:     1. mars 2019
Arrangør:                 Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:       Knut Vebjørnsen, tlf 415 30 735