Bruk av farlege småverktøy


MoyVGS
Dato: 23. mars 2021

Klokka: 17:00 - 21:00

Pris: 1200,-

Stad: Verkstaden på Mo, 6819 Førde

Om kurset/påmelding:

Norske myndigheiter pålegg arbeidsgivar å
sikre at alle arbeidstakarar har fått dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr som kan sjåast på som farleg eller krævast særleg tryggleiksomsyn ved bruk.  «Forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr» 

Kurset gir ei grunnleggjande innføring i sikker bruk av farlege småverktøy som vinkelslipar, kappsag, boltepistol og spikerpistol. Kurset er på 4 timar og kan arrangerast som kveldskurs.

Kurset vert avslutta med evaluering og utskriving av bevis for dokumentert opplæring

Kurslengde:               4 timar (ein kurskveld)
Lærar:                        Ronnie Gjerde Våge
Deltakartal:               8
Påmelding:                https://sfj.pameldingssystem.no/smaverktoy-1
Påmeldingsfrist:       15. mars 2021
Arrangør:                   Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Knut Vebjørnsen