Stillaskurs 2-5 meter


MoyVGS
Dato: 22. november - 23. november 2021

Klokka: 09:00 - 16:00

Pris: 3200

Stad: Mo, 6819 Førde

Om kurset/påmelding:

Teoretisk opplæring om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhøyrande tekniske krav. Vidare krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgolv frå 2 og inntil 5 meter. Kurset gir innsikt i relevante lovar og reglar ved arbeid i høgda.

Kurset er på ein dag teoretisk undervisning. I tillegg må ein ha ein dag med praktisk bygging av stillas opptil fem meter plattformhøgde.

Kurset gir kompetansebevis for teoretisk opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhøyrande tekniske krav, kapittel 17 – §17-2

Kurslengde:             2 dagar
Lærar:                      Kenneth Bjorøy
Deltakartal:             10
Påmelding:              https://vlfk.pameldingssystem.no/stillaskurs-2-5-meter-1
Påmeldingsfrist:     15.oktober 2021
Arrangør:                 Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:       Elisabeth Vintermyr, tlf: 57 63 73 49, e-post: elisabeth.vintermyr@vlfk.no