Sveisekurs


MoyVGS
Dato: 11. januar - 1. februar 2021

Klokka: 17:00 - 20:30

Pris: 3200,-

Stad: Øyravegen 1, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset er grunnleggjande med mykje praksis 
opplæring i samanføyning av ulike typer stål.

Det har dette innheldet:
Sveising med Elektrode, Mag,Tig og Rørtrådsveising.Skjerebrennar (oxsygen /acetylen)
Teori omkring HMS og metodar for samanføying.
Kurset gir dokumentert opplæring (ikkje sertifikat).

Kurslengde:             16 timar fordelt på 4 kurskveldar
Kurslærar:               Rolf Helge Myren
Deltakartal:             8
Stad:                         Verkstaden på Øyrane vgs.
Kurskveldar:           Oppstart 26. oktober 2020

Påmelding:              https://sfj.pameldingssystem.no/sveisekurs-3
Påmeldingsfrist:     4. januar 2021
Arrangør:                 Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:       Knut Vebjørnsen, tlf 415 30 735