Traktorkurs


MoyVGS
Dato: 10. september 2019

Klokka: 17:00 - 20:00

Pris: 1200,-

Stad: Verkstaden på Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset gir ei grunnleggjande praktisk innføring
i traktorkøyring, kopling av reiskapar, rygging
med tilhenger og ettersyn/vedlikehald av traktoren.

Kveldskurs over tre kveldar med kursstart:
Tysdag 10. september 2019

Målgruppe er dei som treng grunnleggjande opplæring i traktorkøyring

Lærar:                     Anne Therese Kusslid
Deltakartal:           4
Påmelding:            https://sfj.pameldingssystem.no/traktorkurs-3
Påmeldingsfrist:   3. september
Arrangør:                Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:     Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735