Trygg og sikker handtering av store husdyr (storfe)


MoyVGS
Dato: 26. november 2019

Klokka: 10:00 - 16:00

Pris: 1200,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurset går ut på å førebygge ulykker og skader ved handtering av store husdyr

Kursinnhald:
Naturleg åtferd og reaksjonar hjå storfe
Ein dyrebilsjåfør sin draum… krav, tips og råd ved levering av dyr
Praktisk bruk av skjema for risikovurdering
Synfaring i storfefjøset på Mo, med vekt på risiko og trygg handtering
Erfaringar frå bås til lausdrift
Beredskap, kva gjer vi når det går galt?
Kan vi førebygge hendingar?

Kurslengde:                 1 dag
Lærar:                          Kolbjørn Taklo m.fl.
Deltakartal:                 15
Påmelding:                  https://sfj.pameldingssystem.no/trygg-handtering-av-storfe-1
Påmeldingsfrist:         15. november
Arrangør:                     Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:           Knut Vebjørnsen