Varme arbeid


MoyVGS
Dato: 19. november 2020

Klokka: 08:30 - 15:30

Pris: 1800,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurs i varme arbeid

Forsikringsbransjen krev at alle som utfører varme 
arbeid skal ha sertifikat som dokumenterar godkjent utdanning jf.Norsk Brannvernforening http://www.brannvernforeningen.no. Mo og Øyrane vgs har godkjent instruktør for gjennomføring av kurs i varme arbeid.

Kurset har dette innhaldet:
Kva er varme arbeid?
Regelverk og ansvar, lov og forskrift
Rissiko – kartlegging, vurdering og tiltaksplan
Før, under og etter arbeid – kva om det brenn?
Praktisk sløkkeøving

Kurset vert avslutta med ein teoretisk eksamen.
Ved bestått eksamen vert det skrive ut sertifikat for varme arbeid, med gyldigheit i fem år

Instruktør:                 Sigmund Sætenes
Kurslengde:               1 dag
Deltakartal:               25
Påmelding:                https://sfj.pameldingssystem.no/varme-arbeid-6
Påmeldingsfrist:       12. november
Arrangør:                    Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Knut Vebjørnsen, 415 30 735