Varme arbeid


MoyVGS
Dato: 2. november 2017

Klokka: 09:00 - 17:00

Pris: 1800,-

Stad: Mo, 6819 Førde

Om kurset/påmelding:

Kurs i varme arbeid

Forsikringsbransjen krev at alle som skal utføre varme arbeid for andre skal ha sertifikat som dokumenterar godkjent utdanning.

Innhaldet i kurset:
Kva er varme arbeid?
Regelverk og brannteori.
Faremoment ved varme arbeid.
Rissiko gjennom kartlegging, vurdering og tiltak.
Dokumentert opplæring.
Praktisk sløkking av brann.

Kurset vert avslutta med ein teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen vert det skrive ut sertifikat for varme arbeid med gyldigheit i fem år.

Instruktør:                  Sigmund Sætenes
Kurslengde:                1 dag
Deltakartal:                20
Påmelding:                 https://sfj.pameldingssystem.no/varme-arbeid-1
Påmeldingsfrist:        15. oktober
Arrangør:                    Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735