Varme arbeid


MoyVGS
Dato: 5. april 2018

Klokka: 09:00 - 17:00

Pris: 1800,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurs i varme arbeid

Forsikringsbransjen krev at alle som utføre varme arbeid skal ha sertifikat som dokumenterar godkjent utdanning. Instruktør og undervisningspersonell er godkjent av Norsk Brannvernforening. Sjå vedlagt lenke: http://www.brannvernforeningen.no

Kurset har dette innheldet:
Kva er varme arbeid?
Regelverk og brannteori
Faremoment ved varme arbeid
Risiko – kartlegging, vurdering og tiltak
Dokumentert opplæring
Praktisk sløkking av brann

Kurset vert avslutta med teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen vet det skrive ut sertifikat for varme arbeid, med gyldigheit i fem år.

Instruktør:             Kolbjørn Taklo
Kurslengde:           1 dag
Deltakartal:           24
Påmelding:            https://sfj.pameldingssystem.no/varme-arbeid-2
Påmeldingsfrist:   20. mars
Arrangør:               Mo og Øyrane vgs. i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Vest SA
Kontaktperson:    Knut Vebjørnsen