Varme arbeid


MoyVGS
Dato: 17. november 2021

Klokka: 08:30 - 16:00

Pris: 1800,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Kurs i varme arbeid

Forsikringsbransjen krev at alle som utfører varme 
arbeid skal ha sertifikat som dokumenterar godkjent utdanning jf.Norsk Brannvernforening http://www.brannvernforeningen.no. Mo og Øyrane vgs har godkjent instruktør for gjennomføring av kurs i varme arbeid.

Kurset har dette innhaldet:
- Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider.
- Gjeldande regelverk
- Brann- og slokketeori
- Risiko ved utførelse av varme arbeider
- Praktisk slokking

Kurset vert avslutta med ein teoretisk eksamen.
Ved bestått eksamen vert det skrive ut sertifikat for varme arbeid, med gyldigheit i fem år

Instruktør:                 Oddgeir Andersen
Kurslengde:               1 dag
Deltakartal:               25
Påmelding:                https://vlfk.pameldingssystem.no/varme-arbeid-7
Påmeldingsfrist:       10. november
Arrangør:                    Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:         Elisabeth Vintermyr, tlf: 57 63 73 49, e-post: elisabeth.vintermyr@vlfk.no