Om Landbrukskurs.no

Landbrukskurs.no er for alle tilbydarar  av landbruksretta kurs i Hordaland og Sogn og Fjordane   – samt alle i næringa som søkjer ulike typar kurs.

Som utdanningsaktør finn fylkeskommunane det naturleg å informere om ulike kurs- og opplæringstilbod. I dette høve har vi tidlegare gitt ut årlege katalogar om korte kurs i landbruket i fylka.

Vi oppmodar alle kurshaldarar om å leggje inn sine kurs her, og at dei som søkjer kurs, klikkar seg inn på sida.

Vi legg opp til nær kontakt med landbruksnæringa om innhald, utvikling og drift.

Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane og Hordaland står som eigarar av Landbrukskurs.no. Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune, er ansvarleg redaktør.

Landbrukstunet Kompetanse har ansvaret for administrativ drift og kontakt med kursarrangørane. Kontakt: Hordaland Bondelag, tlf. 55 91 88 80,
E-post: hordaland@bondelaget.no