Om Landbrukskurs.no

Landbrukskurs.no er for alle tilbydarar  av landbruksretta kurs i Hordaland og Sogn og Fjordane   – samt alle i næringa som søkjer ulike typar kurs.

Som utdanningsaktør finn fylkeskommunane det naturleg å informere om ulike kurs- og opplæringstilbod.

Vi oppmodar alle kurshaldarar om å leggje inn sine kurs her, og at dei som søkjer kurs, klikkar seg inn på sida.

Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane og Hordaland står som eigarar av Landbrukskurs.no. Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune er ansvarleg redaktør.