Velkomen til Landbrukskurs.no

Velkomen til ny nettstad som presenterer landbruksretta kurs i Vestland. Her kjem etter kvart alle tilbod om kurs retta mot deg som bonde innan husdyrproduksjon, frukt og grønt, foredling og tenester. Det er jordbruksskulane, landbruksrådgiving, faglaga med fleire som står bak kursa.

Vestland fylkeskommune finansierer kurssidene. Vi håpar kalendaren her blir eit nyttig verktøy for å orientere seg om både tidlegare og komande kurs. Kvart enkelt kurs har programinnhaldet presentert, slik at du kan undersøke når neste kurs kjem dersom du har behov for eit tidlegare kurs.