Velkomen til Landbrukskurs.no

Velkommen til ny nettstad som presenterer landbruksretta kurs i Vestland. Her kjem etter kvart alle tilbod om kurs retta mot deg som bonde innan husdyrproduksjon, frukt og grønt, foredling og tenester. Kurstilboda er finansiert gjennom regionale og nasjonale midlar. Det er jordbruksskulane, landbruksrådgiving, faglag med fleire som står bak kursa.

Vestland fylkeskommune finansierer kurssidene. Vi håpar kalenderen her blir eit nyttig verktøy både å orientere seg i kurs som kjem og kurs som ha vore. Kvart kurs har programinnhaldet presentert slik at du kan undersøke når neste kurs kjem dersom du har behov for eit tidlegare kurs.