Autorisasjonskurs i bruk av plantevernmiddel, obligatorisk dag/ eksamensdag

Denne dagen er for yrkesdyrkarar som tek autorisasjonskurs for første gong. Ein må ha gjennomført teoridelen av kurset i førekant, det kan takast t.d som  kurs i regi av Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA eller tilsvarande før ein kjem på denne obligatoriske dagen/ eksamensdagen. Kursdagen vert avslutta med autorisasjonseksamen.
 
Kursinnhald:
– Helserisiko ved bruk av plantevernmiddel
– Verneutstyr
– Tillaging og dosering av plantevernmiddel
– Funksjonstesting av sprøyteutstyr (demostrasjon)
 
Kursmateriell: Handtering og bruk av plantevernmidler, grunnbok (ISBN 9788252933710).
 
Kurslærar: Jostein Skår Støfring
Pris: 1800 kr. pr deltakar (inkl. lunsj og eksamensavgift)
Stad: Førde vidaregåande skule, avdeling Mo
Arrangør: Mo kurssenter v/Førde vidaregåande skule
Kursansvarleg: tlf.: 45611987
 
Påmeldingsfrist  26.mars 24
 
 

Autorisasjonskurs i bruk av plantevernmiddel, obligatorisk dag/ eksamensdag (pameldingssystem.no)

Dato

04 apr 2024
Utløpte arrangementer

Tid

Legg til dag

Lokal tid

  • Tidssone: America/New_York
  • Dato: 04 apr 2024
  • Tidspunkt Legg til dag

Stad

Førde
Mo