Fagmøte: Tilskotsordningar i tilleggsnæring

NLR Vest inviterer til fagmøte med May Britt Otterlei frå Innovasjon Norge, som fortel om tilskotsordningar i tilleggsnæring.

Tid: Torsdag 29. september kl. 19.00 – ca. kl. 20:30

Stad: Teams. Lenke til møtet vert sendt ut kl 15.00 onsdag 28. september og kl 18.30 29. september (til alle). Påmeldinga vert bindande ved utsending av lenke. Påmeldingsskjema vert stengt ved siste utsending av lenka. Det vert ikkje gjort opptak av møtet.

Tema:

  • Informasjon om finansieringsordningar, tilskot og lån, knytt til etablering av nye næringar/tilleggsnæring på garden i 2023.
  • Kven kan søkje, kva kan vi finansiere og kva vi legg vekt på når vi behandlar søknaden.
  • Korleis kome i gang med finansieringssøknaden, korleis søkje, tips til søknadsskriving.
  • Saksgang hjå Innovasjon Norge.
  • Døme frå tilleggsnæringer som t.d Inn på tunet, landbruksbasert reiseliv, foredling av lokalmat og drikke, m.m.
  • Info om relevante kurs hjå NLR Vest
  • Tid for spørsmål

Pris: kr 200 (medlem)/400 (andre), pris er ekskl. mva.

Les meir og meld deg på her

Dato

29 sep 2022

Tid

19:00 - 19:30

Lokal tid

  • Tidssone: America/New_York
  • Dato: 29 sep 2022
  • Tidspunkt 13:00 - 13:30

Stad

Teams
Nettbasert