Kurs i Praktisk HMS-arbeid, Vik i Sogn

Meld deg på PHMS-kurs i Vik, 7. november 19:00-22:00

Kurset gjev godkjend HMS-kompetanse:

 • Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
 • Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
 • Er knytt opp til KSL-standardane, konkret og praktisk om HMS på din gard.

Innhald:

 • Skade og ulukkesrisiko i landbruket
 • Kartlegging av arbeidsmiljø, risiko, SJA, tiltak og rutinar
 • Ergonomi/psykisk helse
 • Brann- og el-tryggleik
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø, støy/vibrasjonar, lys, ventilasjon
 • Arbeidsgjevaransvar/opplæring/beredskap

Omfang: Kurset er i tre delar, i alt 12 timar.

 1. Rettleiing, motivasjon, grunnleggande om HMS, med lærar, (3 timar)
 2. E-læring, eigenstudie på internett med fagstoff, oppgåver og testar + vernerunde (6 timar)
 3. HMS i praksis, drøfting av vernerunde, risikovurdering, rutinar, meir om beredskap, med lærar, (3 timar)

Pris:

 • Kr 2.500,- for medlemar i Norsk Landbruksrådgiving
 • Kr 1.900,- for medlemar med HMS-avtale
 • Kr 3.200,- for andre
 • Kr 1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd

Dato

07 nov 2022
Utløpte arrangementer

Tid

19:00 - 22:00

Lokal tid

 • Tidssone: America/New_York
 • Dato: 07 nov 2022
 • Tidspunkt 13:00 - 16:00
Kategori