Nybegynnarkurs for fruktdyrkarar

Kurset går i perioden 9. januar til 13. februar. Det vert først 4 kveldar med økter på ca. 2,5 time, med oppstart kl. 19.00. Den 5. kvelden vert det lagt opp til 4 timar med oppstart kl. 17.00, men då inndelt på kultur. Kurset vert halde via Teams, og dei ulike kveldane er delt inn i fylgjande tema:

9. januar kl. 19.00 – 21:30

Time 1: Introduksjon, presentasjon av deltakarane, årshjul for fruktdyrking, arbeidstoppar, økonomi, forventningar til lønnsemd

Time 2: Val av felt, plassering, førebuing av arealet, sortsval, plantebestilling, trong for arbeidshjelp, utstyrstrong, kurstrong

16. januar kl. 19.00 – 21:30

Time 1: Plantearbeidet og tiltak før planting, kalking, gjødsling, stell i planteåret, trong for vatning og gjødsling

Time 2: Haustetidsprøvar, kvalitetskrav, hausteteknikk, trong for arbeidskraft

23. januar kl. 19.00 – 21:30

Time 1: Grunnleggjande om skadegjerarar, kva er insekt, midd, sopp, virus, bakteriar, ugras. Korleis virkar plantevernmiddel

Time 2: Sprøyteteknikk, val av utstyr, riktig innstilling, dekningsgrad, osb.

30. januar kl. 19.00 – 21:30

Skjering og tynning – grunnleggjande om tre, forming, reaksjonar i treet, trong for tynning, handtynning, kjemisk tynning

13.februar kl. 17.00 – 21:00

Plantevern

  • Time 1: Eple – viktigste skadegjørere, andre ting som er spesifikt for eple
  • Time 2: Pære – som for eple
  • Time 3: Plomme – som for eple
  • Time 4: Morell – som for eple

Pris: 2500 kr for medlem, 3500 kr for ikkje-medlemar.

PÅMELDING

Dato

09 jan 2023
Utløpte arrangementer

Tid

19:00 - 21:30

Lokal tid

  • Tidssone: America/New_York
  • Dato: 09 jan 2023
  • Tidspunkt 13:00 - 15:30

Stad

Teams
Nettbasert
Kategori
Norsk landbruksrådgiving Vest v/Sigrid Flatland

Arrangør

Norsk landbruksrådgiving Vest v/Sigrid Flatland
Telefon
97173573
E-post
sigrid.flatland@nlr.no
Nettsted
http://vest.nlr.no