Sveisekurs

Kurset gir grunnleggjande opplæring i bruk av ulikt sveiseverktøy

Kursstad:             Førde vg.skule, avd.Øyrane

Adr: Naustdalsvegen 12

————————————

Maks. deltakerantall: 8

 • Kurslengde: 16 timer
 • Kompetansebevis: Dokumentert opplæring i bruk av sveiseutstyr etter § 10-2 dokumentert sikkerheitsopplæring
 • – NB! Ikkje sertifikat som sveisar
 • Kontaktperson: Mob. 974 77 214

 

Kursinnhald:

 • Materiallære
 • Teori omkring HMS ved bruk av sveiseutstyr
 • Metodar for samanføying
 • Sveising med Elektrode, Mag, Tig og Rørtråd
 • Ulike sveisemodellar – horisontalt og vertikalt, samt skjerebrenning med oksygen /acetylen

 

Kurset må sjåast i samanheng med kurs i Varme arbeid, grunna brannsikkerheit. Kurset er på 16 timar fordelt på fire kurskveldar.

Kurskveldane som er sett opp er: 26.feb og 4, 11 og 18. mars 2024 (måndagar).

Kurset krev arbeidsklede som består av bomullskjeledress eller anna arbeidstøy av ikkje brennbart materiale og vernesko. 

Kursmateriell: Instruksjonsbøker og eigeprodusert materiell.

Kurshaldar: Rolf Helge Myren

Ta gjerne med noko du treng å få sveisa heimanfrå 🙂 

Kursavgift: 3400,-

Påmelding:

SVEISEKURS (pameldingssystem.no)

Påmeldingsfrist: 16.februar 2024

Kursplass som vert avmeld etter påmeldingsfristen vert fakturert med halv kursavgift.

Dato

26 feb 2024 - 18 mar 2024
Ongoing...

Lokal tid

 • Tidssone: America/New_York
 • Dato: 26 feb 2024 - 18 mar 2024

Stad

Førde
Mo